Info Home | Kontakt

Info
Cenovnik
Opšti uslovi
Najčešća pitanja
Reference

Na ovoj stranici možete naći informacije o trenutnom stanju mreže kao i o planiranim radovima i planiranim proširenjima.
 • 01.04.2014

  • Od 01.04.2013 stupa na snagu novi cenovnik
  Back to Top
 • 20.01.2013

  • Od 01.02.2013 stupa na snagu novi cenovnik na zahtev korisnika koji je od strane Telkom-a uslovljen prelaskom na pripaid sistem placanja, i sva prispela dugovanja korisnika se moraju izmiriti pre početka korišćenja novih paketa usluga.  
Back to Top
 • 16.09.2012

  • Telekomunikaciona mreža operativana i u funkciji. Planira se puštanje u rad dve nove bazne stanice i povećanje kapaciteta dolaznih linkova do čvorne tačke u Beloj Palanci. Sa novim baznim stanicama će pokrivenost Bela Palanke iznositi više od 80 %.
Back to Top
 • 01.09.2012

  • Stiglo je rešenje  iz Ratel o upisu registar javnih telekomunikacionih operatera
  Back to Top

  16.08.2012

  • Podneto je RATEL-u obaveštenje za obavljane delatnosti pružanja usluga od 01.09.2012 godine
Back to Top
 • 03.08.2012

  • Postavljen je direktan link do Niša sa obezbeđenim neprekidnim napajanjem koji je nezavistan od trafo stanica, dalekovoda, grmljavine i osatlih atmosferskih uticaja. Autonomija rada  linka preko 100 sati.
  • Back to Top
 • 01.03.2012

  • Početak experimentalnog rada baznih stanica radi merenja i testiranja
Back to Top

 


Home | Info | Cenovnik | Opšti uslovi | Najčešća pitanja | Reference


Zadnja promena : 20.01.2013 godine