Najčešća pitanja Home | Kontakt

Info
Cenovnik
Opšti uslovi
Najčešća pitanja
Reference

Naćešča pitanja i dodatna objašnjenja u vezi sa opštim uslovima

 

Prodajno mesto Telkoma

Trenutno u izgradnji i  kontakt isključivo na telefon 069/633-774 ili na adresi sedišta radnje u ul Ljube Ranđelovića 47

 

Kako se postaje internet korisnik-način podnošenja zahteva TelKom usluga.

Punoletna osoba pošalje SMS poruku sa sledećim tekstom Novi Korisnik na broj 063/633-774. ili na e-mail info@telkom.rs . Predstavnik TelKom-a će vas kontaktirati radi dogovora oko sagledavanja tehničkih mogućnosti na teritoriji grada Bele Palanke (Okvirno je svakog petka u poslepodnevnim časovima). Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti Telkom će Vas staviti na čekanju i uzeti u obzir prilikom proširenja kapaciteta.

 

Kakva je procedura za podnošenje reklamacija

Na adresi iz pretplatničkog ugovora ili na e-mail info@telkom.rs podneti sve relevantne podatke za reklamaciju računa i detaljno objasniti razloge za reklamaciju.

 

Da li mogu da se priključim na postojeću mrežu sa svojom bežičnom opremom.

Ukoliko je zadovoljavajučeg kvaliteta što određuje predstavnik TelKom-a.

Održavanje opreme preuzima pretstavnik TelKom-a.

 

Da li mogu da podelim pojedinačni priključak sa komšijom.

 Ne bez dozvole Telkoma.

 

Da li mogu da povežem svoj bežični ruter na vaš postojeći

Da ukoliko je zaključan. Ukoliko nije zaključan pretstavnik TelKom-a će pokrenuti postupak za raskidanje ugovora jer je to u suprotnosti sa odredbama opštih uslova .

 
 
 
 
    

 


Home | Info | Cenovnik | Opšti uslovi | Najčešća pitanja | Reference


Zadnja promena : 20.01.2013 godine